Clic Cymru

C'Mon Midffild

Cinema 4D - Modelu a Rendro

Dyma brosiect personol arall a grewyd gan un o'n staff talentog.

Bu i Meurig drawsnewid un o hoff gymeriadau Cymru i degan plastig drwy ddefnyddio technegau modelu yn Cinema 4D.

Cafwyd y model ei fodelu a'i weadu yn Cinema 4D ac yna ei rendro yn Octane. Mae'n un o sawl prosiect personol sydd wedi ei gwblhau gan ein staff yma yn y stiwdio.

Cewch ddilyn taith Meurig yn defnyddio Cinema 4D yma

Meddalwedd proffesiynol modelu 3D, animeiddio, simwleiddio a rendro yw Cinema 4D.

Rydym o hyd yn ceisio gwella ein sgiliau yma yn Clic Cymru fel y gallwn gynnal y safonau uchaf o fewn ein gwaith digidol.

Beth hoffwch i ni greu?

A-Z PAINTING

Gwefan & Pecyn Brandio

Comisiynwyd gan A-Z Painting i ddarparu gwefan deinameg newydd yn ogystal a phecyn brandio a logo newydd.

Ar gyfer y cwmni peintio ac addurno yma penderfynwyd optio am wefan glan a chlir er mwyn adlewyrchu safon eu gwaith addurno.

Mae'r gwefan wedi ei gysylltu gyda cyfeiriadur busnes Yell.com er mwyn gallu mewnforio adolygiadau newydd a'u arddangos ar y gwefan. Mae'r gwefan hefyd yn cynnwys galeri lluniau sydd wedi ei gysylltu gyda Facebook er mwyn symleiddio y proses o gyhoeddi lluniau newydd i'r cleient.

Cewch weld y gwefan llawn isod.

Ewch i'r gwefan

Wrth drafod anghenion y cleient penderfynwyd optio am logo syml oedd yn ymgorffori rhai o'r elfennau dylunio gwreiddiol. Bu'r cleient optio am logo wedi ei animeiddio hefyd er mwyn gallu tynnu sylw i'r busnes ar y cyfryngau cymdeithasol.